Teknik

Tekniska regler i korthet

Allmänt om reglerna, tillämpning och vagnbok


Samtliga bilar kommer vid tävlingstillfället att besiktigas av CCR utsedd personal.

Anmärkningar som innebär en omedelbar säkerhetsrisk medför startförbud vilket gäller under resterande del av tävlingen.

Anmärkningar som anses påverka bilens prestanda i avsevärd omfattning innebär också startförbud.

Beslut om startförbud  tas av Mattias Jönsson eller Chefstekniker.


Övriga anmärkningar som ej anses påverka bilens generella prestanda förs in i vagnbok (CCRs egna) och skall rättas till innan start i nästa tävling.

Dispenser ges i fall där konstruktionen anses vara säker och inte påverka det sportsliga nämnvärt.

Ansökan för detta görs till Mattias Jönsson.


CCR kommer ratt upprätta och tillhandahålla egna digitala vagnsböcker, detta informeras mer om vid anmälan till CCR.Fordonskrav


Bilar som uppfyller något av SEMI-PRO/PRO (SBF), NEZ, DMEC, FD-PRO/pro2 är välkomna att tävla i CCR.


Löpande förtydliganden och tillägg i denna text avser att göra CCR till en plattform där bilar med mindre tekniska avvikelser kan tävla.

CCR ämnar ligga i framkant när det gäller att tillåta säkra tekniska lösningar. CCR kan därför oaviserat och med omedelbar verkan ändra eller göra ett tillägg om en teknisk lösning presenteras som ökar säkerheten eller hållbarheten på en bil.

STAY SAFE!

Personlig säkerhet


Klassificerat förarskydd krävs minst enligt något av nedanstående:


Overall, handskar och skor

 • SFI 3.2A/5
 • FIA 8856-2000


Hjälm av integraltyp / "fullface"

 • FIA8858-2010
 • FIA8859-2015
 • FIA8860

i kombination med

 • SNELL SA2010
 • SNELL SA2015


Nackskydd

 • FIA 8858-2010Tekniska undantag och förtydliganden


Bränsle och övriga vätskor

 • Bensin och Etanolblandningar är tillåtna som bränsle.
 • Vatten/metanolinsprutning för kylande ändamål är tillåtet
 • Fuelcell/torrsumptank/elektrisk servopump m behållare/bromsvätskebehållare får monteras i regionen för baksäte. Dessa ska då vara helt avskärmad från förarutrymme med tät låda över eller brandvägg i H-båge eller liknande. Inga delar på avskärmningen får vara skruvad utan tätning/limning, eller vara fastsatt med spännen/lås. Fast monterad avskärmning gäller. Är en brandvägg skruvad så ska den vara limmad/tätad också.


Lustgas

 • Lustgas är tillåtet. Anvisningar om montering och säkerhetsventiler från tillverkare ska följas.


Kaross

 • Urtag ur golv mellan fjädertorn bak för Quick-Change diff får göras.


Rutor

 • Sidorutor i framdörrar helt förbjudna.
 • Fönsternät eller armstraps är därför obligatoriska.


Brandsläckningssystem

 • Brandsläckningssystem l i både motorrum och kupé med för bränsletypen lämpligt släckmedel är obligatoriskt.
 • Ska kunna utlösas separat både av förare inifrån kupé och på utsidan av bilen.


Ljudnivå

 • Bilarnas ljudnivå kommer att mätas under belastning på banan. Banägare redovisar mätningar och gränsvärden om nivåerna är för höga. Åtgärder innan vidare körning ska ske.
 • Banans egna restriktioner på ljudnivå används. Anges i inbjudan.


Däck

 • Däck ska vara av radialtyp och ha mönster.
 • I övrigt frittMaila eventuella frågor eller posta dem på vår Facebook-sida!