Tävla

Tävlingsregler

Allmänt om reglerna, tävlingstillfällen och evenemang


Våra regler är utformade utifrån vår långa erfarenhet av driftingevent/tävlingar och vad många förare/team önskat då vi pratat med dem. Ingenting är dock bättre än att bra feedback utvecklar oss och CCR så återkoppla gärna vad just du tycker vi kan göra bättre!


Information om tävlingsevent publicerar vi primärt på vår Facebooksida som Evenemang och där hittar du de praktiska detaljerna för varje event. Nedan hittar du de generella reglerna kring träning/tävling och vi rekommenderar att du läser dem med jämna mellanrum eftersom vi löpande kan förändra dem, allt för att CCR ska bli så kul och rättvist som möjligt!

BATTLE TIME!

Träning

Fri träning enl schema som kommuniceras i samband med resp. event.

Twinkörning tillåten hela träningen.Tävling

Tävlingsmomentet genomförs i 4 grupper vid 16-24 förare och i 8 grupper vid 32-40 förare.

Förare i varje grupp bestäms genom lottning innan tävling.


Alla förare möter varandra i varje grupp vilket innebär lika många battles/förare.

One More Time eller One More Run används inte; vid likaställning i ett battle avgörs det med den individuella lottningen i gruppen. (Möts förare 1 och 5 och det inte går att utse en vinnare så får förare 1 segern.)


Flest antal vunna battles i varje grupp går vidare till en Final-grupp. Har flera förare i en grupp lika många vunna battles så avgör den individuella lottningen i gruppen, se ovan. I Final-gruppen gör man likadant som i de tidigare grupperna, kommer man från tex grupp 3 så får man nr 3 i finalgruppen. Vid likaställning går segern till den som kommer från tex grupp 2 om den möter en förare från grupp 4.5-minutersregel vid skada på bil?

Den s.k. 5-minutersregeln tillämpas INTE i CCR! Men man har rätt att reparera sin bil under skälig tid om man blivit friad i en incident på banan.

Beslut om tid och om skadan anses lagningsbar tas av chefstekniker.Uppträdande mot medtävlande och funktionär

Dåligt uppträdande eller att uppsåtligen ämna skada annan eller annans egendom medför omedelbar uteslutning. Beslut tas av tävlingsledning (racedirector, tävlingsledare, huvudbedömmare samt banägare), tillsammans med Mattias Jönsson. Mattias Jönsson har veto.

Eventuella prispengar och andra priser, vunna innan förseelsen, förverkas.Tolkning av regler

Vid oklarheter eller liknande avgörs regelfrågor av Mattias Jönsson.Protester

Protester finns  INTE i CCR. Upptäcks något som behöver klarläggas så görs det med/av Mattias Jönsson.

Om det man upptäcker/hanterar behöver skrivas in i reglerna så görs det till nästa tävling.
Beslut ang. ev. sakfråga avgörs dock omedelbart av Mattias Jönsson och gäller sedan framledes eller tills annat meddelas, beslutet gäller dock ALLTID pågående tävling ut.

 

 

Alkohol och droger

Alkohol och droganvändning är förbjudet fr.o.m. att schemalagd körning börjar och fram till dess körningen är slut varje dag.

Detta gäller förare samt de mekaniker och andra i teamet som arbetar på bilen under ovanstående tider.

Tester kommer göras och gränsen för alkohol är 0,0 promille.

Ertappas man med att blåsa över gränsen så får man kliva åt sidan under resten av den dagen; det räcker alltså inte att blåsa noll för att senare samma dag få börja köra igen. Man får stå åt sidan HELA den dagen. Detsamma gäller mekaniker och andra teammedlemmar som jobbar på bilen.


Respekteras inte det så utesluts föraren från tävlingen och eventuella priser hen vunnit fram till dess förverkas.

Alkohol efter avslutad körning bedöms individuellt.

Att arbeta på bilen och vara uppenbart berusad är förbjudet.

Öppet bruk av alkohol i depå under körningen är förbjudet. Publik ska inte se burkar och flaskor i en depå…


Vi är på plats för att köra bil och ha trevligt. Det ena har sin tid och det andra har sin…